top of page
diverse-kids-spreading-environmental-awa
Manos.png
family.png
School.png
speech2.png
Phone.png
food.png

In november 2018 hebben alle deelnemende (ei)landen het Memorandum of Understanding (MoU) getekend waaruit een zestal speerpunten voortvloeien.

  1. Het stimuleren van preventie en positief opvoeden

  2. Het voorkomen en tegengaan van kindermishandeling

  3. Het ontwikkelen van “safety nets" (bijvoorbeeld: brede school, voor- en naschoolse activiteiten)

  4. Het bevorderen van participatie  van kinderen en jongeren

  5. Het zorgdragen voor professionele hulp en ondersteuning  van kinderen en gezinnen (jeugdzorg)

  6. Speciale aandacht voor kwetsbare kinderen, waaronder migrantenkinderen en mindervalide kinderen

bottom of page