top of page
Foto donde hablan de 6 opvoedthema's.JPG

Opvoedvisie

De Interlandelijke Taskforce heeft de afgelopen jaren prioriteit gegeven aan de ontwikkeling van een opvoedvisie waarin tot uitdrukking komt wat kinderen in de opvoeding nodig hebben om veilig en gezond op te kunnen groeien en zich te ontwikkelen tot volwassen burgers die volwaardig participeren in de samenleving. Per (ei)land heeft een ‘opvoedambassadeur’ het voortouw genomen bij het ontwikkelen van een gezamenlijke pedagogische visie en onderzoeksmateriaal via maatschappelijke opvoeddebatten met kinderen, jongeren, ouders, mede-opvoeders, onderwijs, jeugdprofessionals en maatschappelijke organisaties. De specifieke aanpak hangt af van de unieke omstandigheden van het (ei)land. Unicef en het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) zijn gevraagd een ondersteunende rol op zich te nemen.

Tijdens de opvoedconferentie te Bonaire zijn zes belangrijke opvoedthema’s geïdentificeerd. Afgesproken werd om te werken aan deze zes thema’s en elk (ei)land heeft hiertoe  een actieplan opgesteld.

De opvoedthema’s zijn:

  • Grenzen stellen/discipline/structuur;

  • Liefde en aandacht;

  • Communicatie (op alle lagen);

  • Normen en waarden;

  • Ouderbetrokkenheid en ouderbewustzijn; en

  • Opvoedingsondersteuning.

 

Positief Opvoeden maakt opvoeden gemakkelijker en leuker voor ouder en kind. De ouder leert goed te communiceren met het kind en de relatie met het kind nog meer te versterken. Het kind leert om te gaan met zijn of haar emoties en te luisteren naar wat er wordt gevraagd. Hierdoor kan het kind zich optimaal ontwikkelen.

 

Kinderen die door middel van Positief Opvoeden opgevoed worden, ontwikkelen zich optimaal. Ze voelen zich goed over zichzelf. Ze volgen instructies op. Daarnaast is de kans op emotionele en gedragsproblemen op latere leeftijd kleiner.

De 5 basisprincipes van positief opvoeden:

1. Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden.

Kinderen die lekker bezig zijn, vervelen zich niet en lopen minder kans gedragsproblemen te ontwikkelen. En wanneer het huis veilig is ingericht, hoef je minder te verbieden. Ouders worden aangespoord om een veilige omgeving te creëren waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen.

2. Kinderen laten leren door positieve ondersteuning.

Positieve aandacht en aanmoediging door het geven van een complimentje motiveert een kind om nieuwe dingen te leren en zich te ontwikkelen. Ouders leren te stoppen waar ze mee bezig zijn en even de tijd te nemen wanneer het kind naar ze toekomt en iets vraagt of wil vertellen, al is het maar voor een paar minuutjes.

3. Aansprekende discipline gebruiken.

Binnen het positief opvoeden zijn heldere instructies geven en snel reageren belangrijk wanneer een kind zich niet goed gedraagt. Duidelijke afspraken en regels zijn daarbij essentieel.

4. Realistische verwachtingen hebben.

leder kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Een kind hoeft niet perfect te zijn; ieder kind maakt fouten en doet dat meestal niet met opzet. En dat geldt net zo goed voor ouders.

5. Goed voor jezelf zorgen als ouder.

Het gaat allemaal om de juiste balans. Het is als ouder ook belangrijk om voldoende tijd voor jezelf te nemen, zoals door te sporten of tijd door te brengen met vrienden. Ouders die zich goed voelen hebben zo meer energie voor hun kinderen.

bottom of page