top of page

Belangrijke partners van de Interlandelijke Taskforce met betrekking tot kennisdeling en deskundigheidsbevordering zijn:

logo_NJI_2020.png

Nederlands Jeugdinstituut

Kinderrechtenorganisaties en kennisinstellingen op de zes (ei)landen

bottom of page