top of page

De deelnemende (ei)landen van de Interlandelijke Taskforce zijn: Aruba, Curaçao, St. Maarten en Nederland, respectievelijk de openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba. Hoewel de landen en openbare lichamen primair zelf verantwoordelijk zijn voor het welzijn van hun kinderen, werken de landen sinds 2014 intensief samen via de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten. Het delen van kennis, het creëren van verbinding en interlandelijke samenwerking zijn  hierbij de hoofddoelen.

 

Juist nu in deze uitdagende tijden van, onder andere, COVID-19, is het essentieel om krachten en kennis te bundelen om gezamenlijk de problematiek rondom kinderrechten het hoofd te bieden. Dankzij deze samenwerking kunnen de kinderen uit het Koninkrijk het perspectief blijven behouden op een gezonde en veilige toekomst. De stem van onze kinderen blijven wij centraal stellen.

De huidige vertegenwoordigers per (ei)land zijn:

  • Aruba: Sacha Geerman

  • Bonaire: Reginald de Palm

  • Curaçao: Miosotis Yearwood, Nathan Malbert

  • Saba: Mildred Rijhiner

  • St. Eustatius: Carol Jack, Dirkje de Jong, Monica Smith

  • St. Maarten: Shermina Powell-Richardson, Soraya Agard (voorzitter), Faye Arnell

  • Nederland: Rachel Crowe en Valérie Plasmans (BZK),  Kirsten Tanis (VWS)

  • Opvoedambassadeurs: Yvonne Bermudes (Aruba), Erick van Arneman (St. Maarten)

Faye 

Met liefde voor mijn werk

Als gepassioneerd jeugdwerker was mijn loopbaantraject altijd gericht op jeugdeducatie en hun ontwikkeling. Ik probeer via mijn werk en de persoonlijke relaties met onze klanten, te leven naar wat de visie van het Jeugddepartement uitdraagt: “Inspire, Educate and Empower”

Bandera St. Maarten.png
1.jpg

Soraya

Om ervoor te zorgen dat St. Maarten een gezonde en veilige omgeving biedt voor kinderen om op te groeien, is het nodig om met hen samen te werken om zodoende positieve invloed op hun gedrag en daden te hebben. Als professional zie ik erop toe dat de omstandigheden van kinderen worden verbeterd door ervoor te zorgen dat er een sterk beleid komt dat hun rechten waarborgt.

Soraya Agard

Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd, en Sport

Bandera St. Maarten.png
Interview 2 Soraya.jpg

Faye Arnell

Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd, en Sport

Shermina

Ik kan het me bijna niet voorstellen hoe het zou zijn, toen ik zelf nog een kind was, als er niemand voor me zou zorgen, me zou beschermen of naar mij zou omkijken.
Maar gelukkig was dit niet het geval.
Vandaag erken ik de eervolle taak, samen met mijn collega's van de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten. Het is absoluut noodzakelijk om onze kinderen de competenties mee te geven om de toekomstige leiders van onze samenleving te zijn.
Ik ben echt gezegend te weten dat we samen een verschil kunnen maken in het leven van deze generatie.

Shermina Powell-Richardson
 Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd, en Sport

Bandera St. Maarten.png
Shermina EDIT.jpg

Erick

Bijna mijn hele volwassen leven heeft het belangrijkste pad van mijn carrière zich gericht op de jeugd: hen helpen zich holistisch te ontwikkelen, door middel van verschillende outreach-programma's en evenementen. Mijn drijfveer is de wetenschap dat positief investeren in jonge levens, hen een kans geeft op een mooie toekomst waarin zij hetzelfde voor anderen kunnen betekenen.

Erick van Arneman

Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid

Bandera St. Maarten.png
Photo Erick van Arneman.jpeg
Foto Monica St. Eustatius.jpg

Monica

Waarom ik ervoor kies om met kinderen te werken

Ik heb altijd een gevoel van dienstbaarheid gehad, een drive om mensen, en dan vooral kinderen en jongeren, te helpen. Werken op dit gebied is een van de meest uitdagende, stimulerende en lonende velden waarin ik ooit heb gewerkt. Het doen van dit werk geeft me een doel in het leven. Interventies kunnen aanbrengen of gewoon een eenvoudig gesprek kunnen voeren, dat invloed kan hebben op iemands leven.
Door mijn bijdrage te leveren aan de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten, heb ik met veel plezier mijn steun op grotere schaal kunnen leveren en meer kinderen en jongeren kunnen bereiken.

Monica Smith

Openbaar Lichaam St. Eustatius

1200px-Flag_of_Sint_Eustatius.svg.png
Foto Dirkje edit.jpg

Dirkje

Samen werken met een groep gemotiveerde collega’s aan een betere toekomst voor kinderen is mijn drijfveer binnen de Taskforce.

Door op beleidsniveau te kijken hoe we de veiligheid van kinderen kunnen verbeteren geeft veel voldoening. Zeker als we ook kinderen en jongeren hierbij te betrekken, waardoor zij zelf een stem krijgen.

De verbinding met de andere (ei)landen binnen het Nederlands Koninkrijk zorgt dat we slagvaardiger kunnen zijn en van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren hoe we onze community een stukje veiliger kunnen maken voor de kinderen die hierin opgroeien.

Dirkje de Jong

Openbaar Lichaam St. Eustatius

1200px-Flag_of_Sint_Eustatius.svg.png
arubaaa.png

Sacha

Het werken voor en/of met kinderen inspireert. Het geeft een gevoel dat ik bijdraag aan de nieuwe generatie van de toekomst, dat ik een verschil kan betekenen in hun omgeving en leven in de positieve zin.

Sacha Geerman

Directie Sociale Zaken

1f1e6-1f1fc.png
IMG_9789.jpg

Yvonne

Mijn passie is werken met kinderen, jongeren en gezinnen. Mijn werk biedt mij dagelijks de kans om iets te kunnen betekenen in het leven van kinderen op Aruba. Ik vind het belangrijk dat ze opgroeien in een veilige en liefdevolle omgeving, dat hun rechten worden gewaarborgd zijn en dat we ze een goede toekomst mogen bieden.

Yvonne Bermudes 

Opvoedambassadeur

1f1e6-1f1fc.png

Job

Ik gun alle kinderen een mooi leven, un bon bida, a beautiful life

Dat ze dromen en hun dromen kunnen waarmaken. Dat ze warm en liefdevol opgroeien en vriendjes en vriendinnetjes hebben. Dat ze naar school gaan en meedoen aan de samenleving. Dat gun ik alle kinderen van het Koninkrijk. Voor hen zet ik me in, samen met mijn collega’s van de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten. 

 

Job Tanis

Directie Jeugd, Ministerie van VWS

Holanda.jpg
1967713405.png

Rachel

Elk kind van het Koninkrijk heeft recht op een goede jeugd zoals beoogd met het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Samen met mijn collega van VWS: Job Tanis, ben ik al sinds de oprichting van de Taskforce Kinderrechten vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties lid van de Taskforce Kinderrechten. Ik zie het als mijn missie de verbinding te zoeken, samenwerking te bevorderen en kennis te delen. Voor de kinderen en met de kinderen. Want zij weten immers het beste wat er in hun leefwereld speelt.

 

Ik ben er trots op dat ik deel uitmaak van de Taskforce Kinderrechten en het is een voorrecht om samen met de andere leden met zoveel passie en gedrevenheid de rechten van alle kinderen in ons Koninkrijk te behartigen. Want dat is en blijft hard nodig. Our children our future.

 

Rachel Crowe

Ministerie BZK

image002.jpg
1967713405.png
Reginald de Palm (Bonaire) (2).png

Voortdurend ervoor zorgen dat kinderen opties hebben om zichzelf verder te ontwikkelen is en blijft een prioriteit voor ons. Aan de andere kant zorgen wij ook dat de weg tussen kind en ontwikkeling vrij van onheil wordt gehouden. Als het toch zo is dat het leven van het kind in de klem komt te zitten, zetten wij ons volledig in om dat kind  weer op het vrije pad naar een vruchtvolle toekomst te zetten.

Reginald de Palm

Openbaar Lichaam Bonaire - Samenleving en Zorg

Reginald

kisspng-flag-of-bonaire-sint-eustatius-s

Peggy

Ik zet mij in om kinderen te laten profiteren van gelijke rechten, naar kinderen te luisteren en volwassenen te stimuleren om hun plichten ten aanzien van bescherming en opvoeding na te komen. Binnen het Koninkrijk streven we ernaar om alle burgers bewust te maken van de Rechten van kinderen en ieders rol daarin.

Peggy Grootens

Miniterie Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn

Flag_of_the_Governor_of_Curacao.svg.png
5c241892-350d-482c-a1bd-7f217fd8c3e2.JPG
bottom of page