top of page

Onderzoeksrapporten

ST. MAARTEN

Titel:

 

 

Uitgevoerd door:

 

 

 

Jaar:

Pagina's:

Taal:

Leerplicht Rapport

Inspectie van het Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd & Sport

 

2018

54

Engels

Beschrijving:

In dit leerplichtrapport staan ​​de leerplichtzaken centraal, gedurende het studiejaar 2017-2018. Het doel van dit jaarrapport is om de Staten van Sint Maarten een overzicht te geven van de leerplichtgerelateerde ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in het studiejaar 2017-2018. Daarnaast is er in dit rapport aandacht voor verbeteringen en tegenvallers ten opzichte van voorgaande jaren. Gegevens uit deze Leerplichtrapportage worden ook gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs op Sint Maarten te analyseren (zie de Staat van het Onderwijs 2017-2018).

SM1.png

Dit Leerplichtrapport behandelt de volgende punten:
- Gegevens over studenten die in het studiejaar 2017 -2018 afwezig zijn geweest;
- Gegevens over het aantal leerlingen dat vrijstelling van schoolbezoek heeft aangevraagd;
- Gegevens over schorsing, verwijdering, uitschrijving, uitval, interventies en bijzondere gevallen;
- Gegevens over ongedocumenteerde studenten;
- Gegevens over thuisgeschoolde leerlingen.

Er worden vergelijkingen gemaakt met voorgaande studiejaren wanneer patronen worden ontdekt. Daarnaast wordt een update gegeven van de ontwikkelingen op basis van de conclusies & aanbevelingen uit het studiejaar 2017-2018.

Titel:

 

 

Uitgevoerd door:

 

Jaar:

Pagina's:

Taal:

Staat van onderwijsrapport 2016-2017

Inspectie van ECYS

 

2018

79

Engels

Beschrijving:

Het doel van dit jaarverslag is om de minister en de Tweede Kamer te informeren over de kwaliteit van het onderwijs op Sint Maarten en over nieuwe ontwikkelingen binnen ons onderwijssysteem.

SM2.png

Een besluit over de publicatie van het rapport moet nog worden genomen. De Staat van het Onderwijs 2016-2017 onderscheidt zich van de vorige SER's doordat deze ook bestaat uit informatie die tijdens de inspecties is verzameld op basis van een nieuw inspectiekader in 2016-2017, toen alle scholen bezocht werden door de Inspectie. Nieuwe onderwerpen die zijn opgenomen zijn: schoolklimaat, schoolontwikkelingsplan, interne kwaliteitsbewaking, curriculum, teamwork en communicatie.

bottom of page