top of page

Onderzoeksrapporten

ARUBA

Titel:

 

 

 

Uitgevoerd door:

 

Jaar:

Pagina's:

Taal:

De Situatie van Kinderen en Adolescenten op Aruba

Unicef

 

2011-2012

95

Nederlands

Beschrijving:

In 2011-2012 is een situatieanalyse van kinderen, adolescenten en vrouwen op Aruba uitgevoerd. In opdracht van het Kinderfonds van de Verenigde Naties-The Americas and Caribbean Regional Office, werd uitgevoerd door de Observatorio Social del Ecuador (OSE), een niet-gouvernementele organisatie gevestigd in Quito. De studie had twee belangrijke doelstellingen: de voortgang en uitdagingen rond de implementatie van de rechten van kinderen en vrouwen evalueren; en aanbevelingen te doen voor sociale actie en overheidsbeleid op middellange en lange termijn om: de omstandigheden en levenskansen van die bevolkingsgroepen te verbeteren.

The Situation of Children and Adolescents in Aruba_edited.jpg

Titel:

 

 

 

 

Uitgevoerd door:

 

Jaar:

Pagina's:

Taal:

Hoe beïnvloedt COVID-19 de mentale gezondheid van basisschoolleerlingen in de 5e en 6e klas op Aruba?

Wit Gele Kruis

2021

31

Nederlands

Beschrijving:

Dit onderzoek is uitgevoerd om te signaleren wat COVID-19 met de mentale gezondheid van basisschoolleerlingen heeft gedaan zodat (indien nodig)gerichte interventies kunnen worden bedacht om basisschoolleerlingen te helpen en mogelijk probleemgedrag te voorkomen. 

Hoe beïnvloedt COVID-19 de mentale gezondheid.png

Titel:

 

 

 

 

 

 

 

Uitgevoerd door:

 

Jaar:

Pagina's:

Taal:

Kwaliteit van Leven van Arubaanse Jongeren: Een pilotstudie van verschillende wegen naar gezondheid en welzijn en riskant gedrag van schoolkinderen van 10-13 jaar binnen de context van school.

Instituto Pedagogico di Aruba

 

2019

 

39

Nederlands, Engels, Papiamento

Beschrijving:

In deze pilotstudie is gekeken naar de fac toren die bijdragen aan risicovol gedrag en factoren  die (ondanks een risicovolle achtergrond) bijdragen  aan een gezonde ontwikkeling van Arubaanse kin deren in de laatste klassen van het basisonderwijs.

QUALITY OF LIFE OF ARUBAN YOUTH.png

Titel:

 

Uitgevoerd door:

Jaar:

Pagina's:

Taal:

Het zelfconcept van pre-adolescente kinderen van Aruba

Central Bureau Statistieken

2012

48

Engels

Beschrijving:

Het onderzoek was gericht op het verzamelen van gegevens over het zelfbeeld van kinderen in de 4e, 5e en 6e rang van basisscholen op Aruba, om leraren, schoolbesturen en beleidsmakers met nauwkeurige en betrouwbare gegevens over het zelfbeeld van kinderen in
Aruba.

The Self-concept of Pre-adolescent Children of Aruba.png

Titel:

 

Uitgevoerd door:

Jaar:

Pagina's:

Taal:

Curatieve zorg aan tienermoeders op Aruba

Wit Gele Kruis

 

2020

28

Nederlands

Beschrijving:

Het Wit Gele Kruis afdeling Tienermoeders verleent curatieve zorg aan tienermoeders op Aruba. De tienermoederproblematiek is groot en vormt een maatschappelijk probleem. Tienermoeders verlaten school vaak vroegtijdig, hebben een minder gunstige financiële status en minder goede toekomstperspectieven dan leeftijdgenoten zonder kinderen (Diez & Mistry, 2010). Het Wit Gele Kruis zet zich voor hen in, maar loopt tegen verschillende problemen aan bij het verlenen van curatieve zorg. Dit is voor zowel hulpverlener als cliënt ongunstig.

Curatieve zorg aan tienermoeders op Aruba.png

Het doel van dit onderzoek is dan ook om in kaart te brengen op welke manier de effectiviteit van de curatieve zorg verhoogd kan worden. De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt als volgt: ‘Op welke manier kan het Wit Gele Kruis Aruba Afdeling Tienermoeders de effectiviteit van de curatieve zorg bij tienermoeders verhogen?’. 

Titel:

 

Uitgevoerd door:

 

Jaar:

Pagina's:

Taal:

Jeugd Gezondheidsonderzoek

Afdeling Volksgezondheid Aruba - Eenheid Epidemiologie en Onderzoek

 

2013

48

Engels

Beschrijving:

Zoals erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adolescenten (tussen 10 en 19 jaar). Op Aruba is de prevalentie van risicofactoren bij adolescenten die hun gezondheid beïnvloeden niet bekend; dit vanwege het feit dat indicatoren over de persoonlijke, ervaren en sociale omgeving van de adolescent zijn verspreid over de verschillende belanghebbenden die nauw met hen samenwerken.

Met deze enquête beschrijving van de prevalentie van de verschillende risico- en beschermende factoren samen met de de eigen perceptie van de omgeving van de adolescent wordt gepresenteerd.worden vaak gezien als een gezonde groep.

Youth Health Survey.png

Veel adolescenten overlijden echter vroegtijdig als gevolg van: ongevallen, zelfmoord, geweld, zwangerschapsgerelateerde complicaties en andere ziekten die ofwel te voorkomen of te behandelen. Veel meer mensen lijden aan chronische ziekten en handicaps. Aanvullend, veel ernstige ziekten op volwassen leeftijd hebben hun wortels in de adolescentie. Bovendien, tabaksgebruik, seksueel overdraagbare infecties, waaronder hiv, slechte eetgewoonten en beperkte bewegingsgewoonten, leiden tot ziekte of vroegtijdig overlijden later in het leven (WHO, 2013).

bottom of page