top of page

CONFERENTIE 2021
Together We Protect

In Coronatijd is er wereldwijd een toenemende trend in huiselijk geweld te zien. Van 30 november t/m 2 december 2021 vond de conferentie No Mas No More plaats. Zo’n 200 professionals uit zowel het Caribisch deel van Nederland en Nederland gingen met elkaar in gesprek over onder andere het belang van melding (beschermingscode, meldpunt, kindertelefoon), (inter) eilandelijke opvang, slachtofferhulp, ketensamenwerking en informatiedeling.

De hele conferentie is hier terug te zien.

Conferenties

De Taskforce geeft concreet invulling aan haar taak om kennisuitwisseling te stimuleren door onder andere een jaarlijkse (werk)conferentie te organiseren. Tijdens de Taskforce conferenties komen professionelen van alle (ei)landen uit verschillende vakgebieden bijeen om nieuwe kennis op te doen, ervaringen te delen en afspraken te maken met betrekking tot naleving en handhaving van de kinderrechten.

Conferenties en Thema’s:

 

2015: ‘Safety nets’ op Aruba

2017: ‘Positief opvoeden’ op Bonaire

2018: ‘Participatie in de opvoeding’ op Curaçao

2019: ‘Kinderbescherming’ op St. Maarten en Saba

2020: ‘Sociale impact van COVID-19 op kinderen' en 'Monitoring & Evaluatie' - Hydrideconferentie  van St. Eustatius via video

Klik hier voor meer informatie over deze conferenties.

bottom of page